လူတိုင်း လက်လှမ်းမှီ နိုင်မယ့် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု လွှမ်းခြုံရေး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အတည်ပြုလူတိုင်း လက်လှမ်းမှီ နိုင်မယ့် ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု လွှမ်းခြုံရေး ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အတည်ပြု …Read More

By

Leave a Reply