တရုတ်​ကို မြန်မာ ဆန် တရားဝင် တင်​နိုင်​ဖို့ အခြေ​ခံ​လို​အပ်​တဲ့ အရည်အသွေး စစ်ဆေး​ရေး သဘောတူ​မှု ချူပ်​ဆို​နိုင်။တရုတ်​ကို မြန်မာ ဆန် တရားဝင် တင်​နိုင်​ဖို့ အခြေ​ခံ​လို​အပ်​တဲ့ အရည်အသွေး စစ်ဆေး​ရေး သဘောတူ​မှု ချူပ်​ဆို​နိုင်။ …Read More

By

Leave a Reply