ငါးဖမ်းလှေမှာ ရောင်းစားခံရ ပြီး အင်ဒိုနီးရှား မှာ ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ ထိုင်း မြန်မာ လှေလုပ်သား ၃ဝ ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ ဆောင်ရွက်ငါးဖမ်းလှေမှာ ရောင်းစားခံရ ပြီး အင်ဒိုနီးရှား မှာ ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ ထိုင်း မြန်မာ လှေလုပ်သား ၃ဝ ကို ပြန်ခေါ်ဖို့ ဆောင်ရွက် …Read More

By

Leave a Reply