အစိုးရ စစ်တပ်က ပေါ်တာ အဖြစ် အခိုင်းခံ ကြရသူ တွေရဲ့ နစ်နာမှုကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ တင်သွင်းတဲ့ အဆိုကို ကန့်ကွက်သူ မရှိ ထောက်ခံခဲ့ ပါတယ်။အစိုးရ စစ်တပ်က ပေါ်တာ အဖြစ် အခိုင်းခံ ကြရသူ တွေရဲ့ နစ်နာမှုကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ တင်သွင်းတဲ့ အဆိုကို ကန့်ကွက်သူ မရှိ ထောက်ခံခဲ့ ပါတယ်။ …Read More

By

Leave a Reply