မြန်မာ​နိုင်ငံ​မှာ တာဝန်​ယူ​သော ရင်းနှီး​မြှုပ်​နှံ​တွေ လုပ်ကိုင်​ဖို့ နြူး​ယောခ်​မှာ ကျင်းပ​နေ။မြန်မာ​နိုင်ငံ​မှာ တာဝန်​ယူ​သော ရင်းနှီး​မြှုပ်​နှံ​တွေ လုပ်ကိုင်​ဖို့ နြူး​ယောခ်​မှာ ကျင်းပ​နေ။ …Read More

By

Leave a Reply