ဦးဆောင်မှုမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပိုပါဝင်ဖို့နဲ့ အကြမ်းဖက် ခံရမှုကနေ ကာကွယ်ရေး ဆွေးနွေးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိုရမ် ကျင်းပ။ဦးဆောင်မှုမှာ အမျိုးသမီးတွေ ပိုပါဝင်ဖို့နဲ့ အကြမ်းဖက် ခံရမှုကနေ ကာကွယ်ရေး ဆွေးနွေးတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖိုရမ် ကျင်းပ။ …Read More

By

Leave a Reply