לפי החוק, שנכנס לתוקף לפני כחצי שנה, בתי המשפט מחוייבים להורות על גיבוש חוות דעת לגברים שהוצא נגדם צו על מנת לבחון את התאמתם לטיפול. אולם נציגת משרד הרווחה הודתה בדיון בכנסת כי לא הוקם מערך מתאים. “החלטות השופטים נשארות על הדף”, אמרה נציגת הנהלת בתי המשפטלפי החוק, שנכנס לתוקף לפני כחצי שנה, בתי המשפט מחוייבים להורות על גיבוש חוות דעת לגברים שהוצא נגדם צו על מנת לבחון את התאמתם לטיפול. אולם נציגת משרד הרווחה הודתה בדיון בכנסת כי לא הוקם מערך מתאים. “החלטות השופטים נשארות על הדף”, אמרה נציגת הנהלת בתי המשפט …Read More

Leave a Reply