חוות הדעת של בהרב־מיארה צפויה להתפרסם היום ולקבוע כי שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יביא לכך שקידומם של שופטים יהיה תלוי בפוליטיקאים, וכן חקיקת פסקת התגברות תוביל להכפפת עקרונות היסוד של ישראל לאינטרסים של הרוב הפוליטיחוות הדעת של בהרב־מיארה צפויה להתפרסם היום ולקבוע כי שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים יביא לכך שקידומם של שופטים יהיה תלוי בפוליטיקאים, וכן חקיקת פסקת התגברות תוביל להכפפת עקרונות היסוד של ישראל לאינטרסים של הרוב הפוליטי …Read More

Leave a Reply