השופט משה בר־עם העיר לתנ”צ יואב תלם: אם פילבר נפגש עם נתניהו אחרי שנפגש עם אנשי בזק זו בעיה. תלם אישר: יש לזה משקל, אבל זה לא מקריס את גרסתוהשופט משה בר־עם העיר לתנ”צ יואב תלם: אם פילבר נפגש עם נתניהו אחרי שנפגש עם אנשי בזק זו בעיה. תלם אישר: יש לזה משקל, אבל זה לא מקריס את גרסתו …Read More

Leave a Reply