אביטל בן שלמה, שצפויה להוביל את “האוטונומיה הניהולית” במשרד, היתה חוקרת בארגון שמופעל בידי פורום קהלת ופועל בין השאר להחלשת כוחם של ארגוני המורים ולפיטורי מורים בקלות רבה יותראביטל בן שלמה, שצפויה להוביל את “האוטונומיה הניהולית” במשרד, היתה חוקרת בארגון שמופעל בידי פורום קהלת ופועל בין השאר להחלשת כוחם של ארגוני המורים ולפיטורי מורים בקלות רבה יותר …Read More

Leave a Reply