בהרב־מיארה קורעת את המסכה מעל הלהטוטים של תוכנית נתניהו־לוין, וקובעת כי זו תביא לביטול של הביקורת השיפוטית החוקתית. הסדר ניגוד העניינים שנתניהו חתום עליו הוא בבחינת פלסטר, שרק פתי יכול היה להאמין שיכבדבהרב־מיארה קורעת את המסכה מעל הלהטוטים של תוכנית נתניהו־לוין, וקובעת כי זו תביא לביטול של הביקורת השיפוטית החוקתית. הסדר ניגוד העניינים שנתניהו חתום עליו הוא בבחינת פלסטר, שרק פתי יכול היה להאמין שיכבד …Read More

Leave a Reply