תזכיר החוק שפורסם קובע יעד גבוה פי שניים מזה שקידמה הממשלה הקודמת לצמצום פליטות גזי חממה. אולם לפי מקורות במשרדי האוצר והאנרגיה בכוונתם להתנגד למהלך, והשרה להגנת הסביבה סילמן עוד לא הצליחה להוכיח שהיא מחויבת לטיפול במשבר האקליםתזכיר החוק שפורסם קובע יעד גבוה פי שניים מזה שקידמה הממשלה הקודמת לצמצום פליטות גזי חממה. אולם לפי מקורות במשרדי האוצר והאנרגיה בכוונתם להתנגד למהלך, והשרה להגנת הסביבה סילמן עוד לא הצליחה להוכיח שהיא מחויבת לטיפול במשבר האקלים …Read More

Leave a Reply