שגרירת ישראל בצרפת הודיעה הלילה כי כיבדה את בקשת משרד ראש הממשלה ולא הגיעה לקבל את פניו של ראש הממשלה בנמל התעופה בפריזשגרירת ישראל בצרפת הודיעה הלילה כי כיבדה את בקשת משרד ראש הממשלה ולא הגיעה לקבל את פניו של ראש הממשלה בנמל התעופה בפריז …Read More

Leave a Reply