לפי בהרב-מיארה, כל אחד מסעיפי התוכנית “מעלה קשיים מהותיים” – וקבלתה תעניק סמכות בלתי מוגבלת לממשלה ולכנסת: “כוח שלטוני בלתי מוגבל הוא מתכון בטוח לפגיעה בזכויות אדם ובמינהל תקין, שינויים משטריים דרמטיים צריכים להיעשות בהליך שקול”לפי בהרב-מיארה, כל אחד מסעיפי התוכנית “מעלה קשיים מהותיים” – וקבלתה תעניק סמכות בלתי מוגבלת לממשלה ולכנסת: “כוח שלטוני בלתי מוגבל הוא מתכון בטוח לפגיעה בזכויות אדם ובמינהל תקין, שינויים משטריים דרמטיים צריכים להיעשות בהליך שקול” …Read More

Leave a Reply