התרגום המילולי של המשטרה לפוסט שפרסם הנאשם קובע כי כתב: “פטירתו של הצורר קרובה”. אולם, דוברי השפה טוענים כי מדובר בביטוי בעל משמעות כללית, שאין בו קריאה מעשית לפגיעההתרגום המילולי של המשטרה לפוסט שפרסם הנאשם קובע כי כתב: “פטירתו של הצורר קרובה”. אולם, דוברי השפה טוענים כי מדובר בביטוי בעל משמעות כללית, שאין בו קריאה מעשית לפגיעה …Read More

Leave a Reply