מבחינת נתניהו ואנשיו, היועמ”שית מיועדת לשחיטה ואחריה תעלה על המוקד נשיאת העליון ■ אימת הדין? תמורה אידיאולוגית? להכרזת המלחמה של רה”מ על מערכת אכיפת החוק יש הסבר נוסף ■ בלינקן אמנם דיבר בנימוס, אבל המסר היה ברור. וזה עוד לפני ביידןמבחינת נתניהו ואנשיו, היועמ”שית מיועדת לשחיטה ואחריה תעלה על המוקד נשיאת העליון ■ אימת הדין? תמורה אידיאולוגית? להכרזת המלחמה של רה”מ על מערכת אכיפת החוק יש הסבר נוסף ■ בלינקן אמנם דיבר בנימוס, אבל המסר היה ברור. וזה עוד לפני ביידן …Read More

Leave a Reply