שורת משפטנים המתמחים בסביבה שעמם שוחח “הארץ” מסבירים כי המאבק הסביבתי יהיה אחד הקורבנות העיקריים של התכנית להחלשת בית המשפט, גם אם הממשלה תקדם צעדים סביבתיים אחריםשורת משפטנים המתמחים בסביבה שעמם שוחח “הארץ” מסבירים כי המאבק הסביבתי יהיה אחד הקורבנות העיקריים של התכנית להחלשת בית המשפט, גם אם הממשלה תקדם צעדים סביבתיים אחרים …Read More

Leave a Reply