כשגורמי ההסברה לא מתפקדים, הגרי הוא הדמות המשמעותית ביותר שמתווכת לציבור את התפתחויות המלחמה. מומחים מסבירים שתפקידיו הקודמים מקנים לו יתרון, אך מזכירים שלא כדאי לייחס לו חשיבות מופרזתכשגורמי ההסברה לא מתפקדים, הגרי הוא הדמות המשמעותית ביותר שמתווכת לציבור את התפתחויות המלחמה. מומחים מסבירים שתפקידיו הקודמים מקנים לו יתרון, אך מזכירים שלא כדאי לייחס לו חשיבות מופרזת …Read More

Leave a Reply