למוסקבה אין יכולת לקדם פתרון, אך היא עשויה להרוויח מהסטת תשומת הלב העולמית מאוקראינה. מומחה רוסי: “המרד המשותף בסדר העולמי המערבי הופך את רוסיה וחמאס לבעלות ברית טבעיות”למוסקבה אין יכולת לקדם פתרון, אך היא עשויה להרוויח מהסטת תשומת הלב העולמית מאוקראינה. מומחה רוסי: “המרד המשותף בסדר העולמי המערבי הופך את רוסיה וחמאס לבעלות ברית טבעיות” …Read More

Leave a Reply