Category: Nevada

United States – Nevada News Sources

விடுதலைப் புலிகள் செய்த தவறுகள் என்ன – கொழும்பு ஊடகத்தின் கேள்விக்கு பிரதமர் வி.உருத்திரகுமாரன் பதில் — Nevada News

“சிறி லங்கா அரசின் இனப்படுகொலைக் கொள்கைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகளில் இருந்து தமிழ் மக்களைப் பாதுகாப்பதற்கான ஒரே தீர்வு சுதந்திர இறையாண்மையுள்ள தமிழீழ அரசே ஆகும்” NEW YORK, UNITED STATES, November 23, 2022 /⁨EINPresswire.com⁩/ — விடுதலைப் …”சிறி லங்கா…